Kamenné


Kamenné meteority obsahují tzv. chondry (odtud jejich název) - malé kuličkové útvary, vzniklé nahromaděním mlhoviny a kosmického sedimentu. Ty můžou být sotva viditelné (od zlomku mm) až po několik mm.

Dělení:

Chondrity:

  • Obyčejné - až 85 % všech pádů
  • Uhlíkaté - nejprimitivnější meteority vůbec
  • Enstatitické - vznikly v extrémně redukčním prostředí

Achondrity (cca 8% všech meteoritů):

  • Primitivní (Ureilit, Brachinit, Acapulcoit, Lodranit)
  • Diferencované (SNC, HED, Lunární, Aubrit, Angrit)

Chondrity obsahují stejné množství a poměr prvků jako Slunce, kromě těkavých prvků jako vodík a helium, a tak se soudí, že vznikly hned několik miliónů let po zrodu sluneční soustavy. To znamená, že nejstarší kamenné meteority jsou staré 4,56 miliardy let.

Většina meteoritů obsahuje unikátní železo-niklovou slitinu, která se v pozemských horninách nevyskytuje. Je tak velmi spolehlivým poznávacím znakem. V kamenných meteoritech je přítomna formou chondrulí a podle jejího obsahu mívají chondrity dále značení písmeny (LL, L, H).

H: obsahují nejvíce oxidovaného železa

L: obsahují méně oxidovaného železa

LL: obsahují velmi málo oxidovaného železa


Primitivní achondrity jsou achondrity které si zachovaly velkou část svého originálu - chondritických vlastností. Velmi charakteristické jsou reliktní chondrule a chemické složení blízké chondritům. Tento fakt se vysvětluje jako pozůstatky taveniny, částečné tavení nebo rozsáhlá rekrystalizace. Mezi primitivní achondrity patří Urilit, Brachinit, Acupolcoit, Lodranit a Winonaite.

Diferencované achondrity neobsahují chondrule. Skládají se z materiálu podobnému pozemskému čediči nebo plutonickým horninám (vznikají tuhnutím horninové taveniny (magmatu) hluboko pod zemským povrchem (minimálně 1 km)) a byly diferencovány a přepracovány v menší či větší míře v důsledku tání a rekrystalizace na mateřských tělesech meteoritů nebo v nich. Výsledkem je, že diferencované achondrity mají odlišné textury a mineralogie, které svědčí o vyvřelých procesech.

Skupina achondritů SNC (Chassignity, Shergottity a Nakhlity) pochází z planety Mars, skupina achondritů HED (Howardity, Eucrity a Diogenity) z planetky 4 Vesta a nebo z planetek vzniklých její fragmentací. Diferencovanými achondrity jsou také lunární meteority, pocházející z Měsíce.

Gao-Guenie, Chondrit H5 10 g
Gao-Guenie, Chondrit H5 10 g
NWA X, Chondrit 77, 2 g
NWA X, Chondrit 77, 2 g

Chondrit

Unclassified

NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 2 g
NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 2 g

Chondrit - Uhlíkatý - CV3

Unclassified

NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 3, 47 g
NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 3, 47 g

Chondrit - Uhlíkatý - CV3

Unclassified

Čeljabinsk, Chondrit LL5 2, 6 g
Čeljabinsk, Chondrit LL5 2, 6 g
NWA 11667, Enstatitový chondrit EL6 0, 61 g
NWA 11667, Enstatitový chondrit EL6 0, 61 g

Chondrit - Enstatitový - EL6

NWA X, Chondrit 6, 2 g
NWA X, Chondrit 6, 2 g

Chondrit 

Unclassified 

NWA X, Chondrit 132, 8 g
NWA X, Chondrit 132, 8 g

Chondrit

Unclassified 

Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 1, 1 g
Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 1, 1 g
Murchison, Uhlíkatý Chondrit CM2 2, 6 g
Murchison, Uhlíkatý Chondrit CM2 2, 6 g

Chondrit - Uhlíkatý - CM2

Chondrite, Mauretánie 2 422 g
Chondrite, Mauretánie 2 422 g

Chondrit

Unclassified 

Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 4, 43 g
Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 4, 43 g
Ensisheim LL6 - Chondrit - 0, 015 g
Ensisheim LL6 - Chondrit - 0, 015 g
Těšice - Chondrit - H/L3, 6 - 0, 016 g
Těšice - Chondrit - H/L3, 6 - 0, 016 g

Chondrit - H/L3, 6

Peekskill - Chondrit - H6 - Unm.
Peekskill - Chondrit - H6 - Unm.

Chondrit - H6

NWA X - Chondrit, 2, 9 g
NWA X - Chondrit, 2, 9 g

Chondrit

Unclassified 

Primitivní Achondrit - Lodranit - NWA 10368
Primitivní Achondrit - Lodranit - NWA 10368

Achondrit - Primitivní - Lodranit

Primitivní Achondrit - Brachinit - NWA 12733
Primitivní Achondrit - Brachinit - NWA 12733

Achondrit - Primitivní - Brachinit

Chondrit - CR2 - NWA 15524, 5, 05 g
Chondrit - CR2 - NWA 15524, 5, 05 g
Primitivní Achondrit - Winonait - NWA 13790, 4, 94 g
Primitivní Achondrit - Winonait - NWA 13790, 4, 94 g

Achondrit - Primitivní - Winonait

Chondrit - L3-6 - NWA 869, 12 g
Chondrit - L3-6 - NWA 869, 12 g

Chondrit - L3-6