Kamenné


Kamenné meteority obsahují tzv. chondry (odtud jejich název) - malé kuličkové útvary, vzniklé nahromaděním mlhoviny a kosmického sedimentu. Ty můžou být sotva viditelné (od zlomku mm) až po několik mm.

Dělení:

Chondrity:

  • Obyčejné - až 85 % všech pádů
  • Uhlíkaté - nejprimitivnější meteority vůbec
  • Enstatitické - vznikly v extrémně redukčním prostředí

Achondrity (cca 8% všech meteoritů):

  • Primitivní (Ureilit, Brachinit, Acapulcoit, Londranit)
  • Diferencované (SNC, HED, Lunární, Aubrit, Angrit)

Chondrity obsahují stejné množství a poměr prvků jako Slunce, kromě těkavých prvků jako vodík a helium, a tak se soudí, že vznikly hned několik miliónů let po zrodu sluneční soustavy. To znamená, že nejstarší kamenné meteority jsou staré 4,56 miliardy let.

Většina meteoritů obsahuje unikátní železo-niklovou slitinu, která se v pozemských horninách nevyskytuje. Je tak velmi spolehlivým poznávacím znakem. V kamenných meteoritech je přítomna formou chondrulí a podle jejího obsahu mívají chondrity dále značení písmeny (LL, L, H).

H: obsahují nejvíce oxidovaného železa

L: obsahují méně oxidovaného železa

LL: obsahují velmi málo oxidovaného železa


Primitivní achondrity jsou achondrity které si zachovaly velkou část svého originálu - chondritických vlastností. Velmi charakteristické jsou reliktní chondrule a chemické složení blízké chondritům. Tento fakt se vysvětluje jako pozůstatky taveniny, částečné tavení nebo rozsáhlá rekrystalizace. Mezi primitivní achondrity patří Urilit, Brachinit, Acupolcoit, Lodranit a Winonaite.

Diferencované achondrity neobsahují chondrule. Skládají se z materiálu podobnému pozemskému čediči nebo plutonickým horninám (vznikají tuhnutím horninové taveniny (magmatu) hluboko pod zemským povrchem (minimálně 1 km)) a byly diferencovány a přepracovány v menší či větší míře v důsledku tání a rekrystalizace na mateřských tělesech meteoritů nebo v nich. Výsledkem je, že diferencované achondrity mají odlišné textury a mineralogie, které svědčí o vyvřelých procesech.

Skupina achondritů SNC (Chassignity, Shergottity a Nakhlity) pochází z planety Mars, skupina achondritů HED (Howardity, Eucrity a Diogenity) z planetky 4 Vesta a nebo z planetek vzniklých její fragmentací. Diferencovanými achondrity jsou také lunární meteority, pocházející z Měsíce.

Gao-Guenie, Chondrit H5 10 g
Gao-Guenie, Chondrit H5 10 g

Chondrit

NWA X, Chondrit H 77, 2 g
NWA X, Chondrit H 77, 2 g

Chondrit

NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 2 g
NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 2 g

Uhlíkatý Chondrit CV3

NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 3, 47 g
NWA X, CV3 Uhlíkatý Chondrit 3, 47 g

Uhlíkatý Chondrit CV3

Čeljabinsk, Chondrit LL5 2, 6 g
Čeljabinsk, Chondrit LL5 2, 6 g

Chondrit

NWA 11667, Enstatitový chondrit EL6 0, 61 g
NWA 11667, Enstatitový chondrit EL6 0, 61 g

Enstatitový Chondrit

NWA X, Chondrit H 6, 2 g
NWA X, Chondrit H 6, 2 g

Chondrit

NWA X, Chondrit H 132, 8 g
NWA X, Chondrit H 132, 8 g

Chondrit

Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 1, 1 g
Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 1, 1 g

Achondrit - Nezařazený

Murchison, Uhlíkatý Chondrit CM2 2, 6 g
Murchison, Uhlíkatý Chondrit CM2 2, 6 g

Uhlíkatý Chondrit CM2

Chondrite, Mauretánie 2 422 g
Chondrite, Mauretánie 2 422 g

Chondrit - Mauretánie

Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 4, 43 g
Erg Chech 002, Achondrit nezařazený 4, 43 g

Achondrit - nezařazený

Ensisheim LL6 - Chondrit, Micro meteorit
Ensisheim LL6 - Chondrit, Micro meteorit

Chondrit

Těšice - Chondrit - H/L3, 6; Micro meteorit (0, 03 g)
Těšice - Chondrit - H/L3, 6; Micro meteorit (0, 03 g)

Chondrit

Peekskill - Chondrit - H6, Micro meteorit
Peekskill - Chondrit - H6, Micro meteorit

Chondrit

NWA X - Chondrit, 2, 9 g
NWA X - Chondrit, 2, 9 g

Chondrit