Metamorfované horniny


Metamorfované (přeměněné) horniny vznikají ze všech druhů hornin v důsledku vysokých teplot, tlaků a chemickému prostředí, kterým jsou horniny v zemské kůře vystaveny. Stavba hornin se přizpůsobuje novým podmínkám, které jsou odlišné od podmínek, za kterých vznikaly. Výsledný stupeň přeměny závisí na délce působení a velikosti těchto činitelů. 

Porcelanit (šedý), 102, 4 g
Porcelanit (šedý), 102, 4 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza)

Porcelanit (zelený), 228 g
Porcelanit (zelený), 228 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza) 

Fulgurit, 10, 1g
Fulgurit, 10, 1g

Fulgurit

(šoková metamorfóza) 

Fulgurit, 7, 7 g
Fulgurit, 7, 7 g

Fulgurit

(šoková metamorfóza) 

Fulgurit 3, 5 g
Fulgurit 3, 5 g

Fulgurit

(šoková metamorfóza) 

Fulgurit 3 g
Fulgurit 3 g

Fulgurit

(šoková metamorfóza)

Fulgurit - bazaltový - 0, 363 g
Fulgurit - bazaltový - 0, 363 g

Fulgurit - bazaltový

(šoková metamorfóza) 

Porcelanit (šedý), 1895 g
Porcelanit (šedý), 1895 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza) 

Porcelanit (šedý), 1511 g
Porcelanit (šedý), 1511 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza) 

Porcelanit (šedý), 1075 g
Porcelanit (šedý), 1075 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza) 

Porcelanit (šedý), 110, 8 g
Porcelanit (šedý), 110, 8 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza) 

Porcelanit (šedý), 100, 7 g
Porcelanit (šedý), 100, 7 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza) 

Porcelanit (šedý), 29, 8 g
Porcelanit (šedý), 29, 8 g

Porcelanit

(šoková metamorfóza)