Tektity


Tektit je hornina, která vzniká dopadem mimozemského tělesa (meteorit) na zemský povrch. Během dopadu se uvolňuje během krátké doby obrovské množství energie, která se přeměňuje na teplo, což má za následek proběhnutí metamorfních pochodů, během kterých se původní horniny přeměňují na novou horninu - tektit. Tektit má převážně sklovitou strukturu a lze ho přirovnat k přírodnímu sklu respektive obsidiánu. Odlišností oproti impaktitům je fakt, že na rozdíl od impaktitů prodělaly tektity transport vzduchem, takže se vyskytují mimo zdrojový meteoritický kráter.

Pojem tektit pochází z řeckého slova "tektós" neboli tavený, a byl poprvé použit rakouským geologem Francem Eduardem Suessem v roce 1890.

Moldavit, Tektit 4, 3 g
Moldavit, Tektit 4, 3 g

Vltavín

Indočínit (Čína), Tektit 2, 4 g
Indočínit (Čína), Tektit 2, 4 g

Indočínit (Čína)

Indočínit (Vietnam), Tektit  9 g
Indočínit (Vietnam), Tektit 9 g

Indočínit (Vietnam)

Indočínit (Vietnam), Tektit 8, 6g
Indočínit (Vietnam), Tektit 8, 6g

Indočínit (Vietnam)