Železo-kamenné


Nejznámější z této kategorie jsou tzv. Pallasity. Tento vzácný typ meteoritů vznikal na rozhraní jádra a pláště planetky, v hloubce několika kilometrů.

Právě tam došlo k "promíchání" olivínu z pláště s materiálem železo-niklového jádra. Tak vznikl jeden z nejhezčích typů meteoritů vůbec.

Vedle Pallasitů řadíme mezi železo - kamenné meteority tzv. Mezosiderity.

Mezosiderity jsou třídou kamenitých železných meteoritů, která se skládá z přibližně stejných částí kovového niklu a křemičitanu. Jsou to brekcie s nepravidelnou strukturou; křemičitany a kov se často vyskytují v kusech nebo oblázcích, stejně jako v jemnozrnných mezirostech. 

La'Gad 002, Pallasit PMG-an 1, 1 g
La'Gad 002, Pallasit PMG-an 1, 1 g
Imilac, Pallasit PMG 3, 7 g
Imilac, Pallasit PMG 3, 7 g
Sericho, Pallasit 2, 3 g
Sericho, Pallasit 2, 3 g
Sericho, Pallasit 8, 1 g
Sericho, Pallasit 8, 1 g