Merkurovské


Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, dosahuje pouze o 40 % větší velikosti než pozemský Měsíc a je menší než Jupiterův měsíc Ganymed a Saturnův Titan. Merkur nemá žádný měsíc. Jeho oběžná dráha je ze všech planet nejblíže ke Slunci a jeden oběh trvá pouze 87, 969 dne. Dráha Merkuru má největší výstřednost dráhy ze všech planet sluneční soustavy a sama planeta má nejmenší - téměř nulový - sklon rotační osy. Během dvou oběhů kolem Slunce dojde ke třem otočením kolem rotační osy.


NWA 8409, mnohonásobné přiblížení
NWA 8409, mnohonásobné přiblížení


Meteorit z planety Merkur

Vedle meteoritu NWA 7325, je meteorit NWA 8409 druhým, u kterého je významný předpoklad o jeho původu z planety Merkur. V meteoritu překvapivě chybí větší množství železa a naopak je v něm hojně zastoupen hořčík, hliník a vápníkové křemičitany. Podobné vlastnosti má podle nejnovějších zjištění sondy MESSENGER kůra planety Merkur.

Předpokládá se, že meteorit pochází z hlubších vrstev kůry Merkuru a do vesmíru ho vymrštil náraz velkého tělesa do povrchu planety. Vymrštěná hmota pak putovala sluneční soustavou, dokud se nestřetla s naší planetou. Potvrdit nebo vyvrátit tuto hypotézu bude možné poté, až např. sonda dopraví vzorky z povrchu planety Merkur. Zatím se dle dostupných zdrojů nic takového nechystá.

Vysoký předpoklad merkurovského původu je také u diferencovaných achondritů, tzv. Aubritů.


NWA 8409, Achondrit Nezařazený 0, 67 g
NWA 8409, Achondrit Nezařazený 0, 67 g
Rantila, Aubrit, 3, 01 g
Rantila, Aubrit, 3, 01 g

Achondrit - Aubrit

Meteoritical Bulletin Database 

Sebkha el Melah 001, Aubrit, 1, 55 g
Sebkha el Melah 001, Aubrit, 1, 55 g

Achondrit - Aubrit